Головна сторінка укр рус eng
 
 
 
    Програма партії
Робочі матеріали з’їзду

Програмні засади Європейської партії України

Поступ до Європи починається не тільки у владних кабінетах і на міжнародних зустрічах. Він починається у справах кожного з нас, у наших думках і діях. Саме тому країні необхідна Європейська партія України – партія європейських цінностей, партія нових лідерів, партія демократичної політики. Партія малих та великих перемог.

Наші пріоритети:

Соціал-лібералізм. Україна повинна забезпечувати кожному українцю його право на самовизначення та самореалізацію, гідні умови праці та життя. Держава має підтримувати гармонійні суспільні відносини: створювати належні умови для вільної конкуренції, не допускати утворення ринкових монополій і захищати менш слабкі верстви населення. Ми виступаємо за реформи, які підвищать соціальні стандарти життя українців до європейського рівня.
Прагматизм. На міжнародній арені Україна має виступати як рівноправний учасник і надійний партнер. Основою відносин України як із ЄС, так і з Росією має стати прагматизм. Державні рішення у зовнішній та внутрішній політиці мають прийматися виключно з позиції національних інтересів і відстоювати те, що вигідно кожному українцю.
Духовність. Становлення національної свідомості українців, головними складовими якої є жива українська мова, спільне розуміння історії та спільне бачення майбутнього, а патріотизм є основою об’єднання нації.
Зовнішній вектор. Просвіта щодо сучасних європейських інструментів та механізмів місцевої, регіональної і державної демократії, а також результати таких політичних рішень, мають перетворити українців на палких прихильників процесу євроінтеграції. Україна повинна стати європейською державою, членом Європейського Союзу, самодостатнім геополітичним центром та форпостом демократії на східних кордонах ЄС.
Громадянське суспільство. Громадянське суспільство є передумовою соціальної правової держави. Одним із пріоритетних завдань України є сприяння подальшій розбудові громадянського суспільства, яке буде впливати на створення і функціонування державних органів у власних інтересах і матиме право вимагати від держави захисту життя, здоров’я, безпеки громадян, не допускаючи її втручання в їх приватні інтереси.
Захищені соціальні, економічні і політичні права громадян. Державою мають бути забезпечені українцям права на безпеку і життя у сприятливому довкіллі, на справедливий суд, на підприємницьку діяльність, право на об’єднання у профспілки, на медичне обслуговування, право на адекватний стандарт життя (включаючи соціальне забезпечення) та освіту. Економіка повинна базуватися на вільній конкуренції, зниженні податкового тиску, поступовому знятті митних бар’єрів з країнами Європи, заохоченні використання нових технологій та ресурсозбереження.

Засади стосовно влади та громадянського суспільства:
Конституційна реформа.
Оновлення влади на всіх рівнях.
Зміцнення засад правової демократії


1. Розробка та впровадження довгострокового Стратегічного плану розвитку України.
2. Прийняття змін до Конституції України, у яких мають бути враховані рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи (відмова від імперативного мандату; функції загального нагляду прокуратури; коаліції депутатських фракцій; розбалансованого механізму взаємовідносин між Президентом, Кабінетом Міністрів та Верховною Радою; посилення елементів системи стримувань і противаг; гарантій незалежності окремих державних органів та посадових осіб; підвищення ролі уповноваженого з прав людини).
3. Внести зміни до виборчого законодавства, які забороняють депутатам усіх рівнів обиратися до органів влади більше ніж на два терміни, а Президенту та мерам міст – більше ніж на один термін.
4. На законодавчому рівні закріпити квоту щодо участі жінок у представницьких органах влади на рівні 25%.
5. При парламентських виборах встановити змішану виборчу систему відносної більшості з відкритими виборчими списками (в частині пропорційних виборів), а при проведенні місцевих виборів – мажоритарну виборчу систему відносної більшості.
6. Закріплення на конституційному рівні опозиційної діяльності та заборона обмеження на її проведення.
7. Закріплення в Конституції норми про можливість членства в політичних партіях після досягнення вісімнадцятирічного віку та заборона використовувати в політичній діяльності осіб, молодших шістнадцяти років.
8. Проведення адміністративної реформи із значним скороченням апарату чиновників і його паралельним оновленням на принципах вільної професійної конкуренції.
9. Реформа судової системи, яка буде гарантувати та захищати законні інтереси громадян; забезпечення її незалежності.
10. Гарантування відкритого та прозорого законодавства України. Скасування норми регламенту ВР України про розгляд законопроектів за скороченою процедурою. Забезпечення експертизи проектів нормативно-правових актів.
11. Застосування ефективної моделі місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії про місцеве самоврядування, згідно з якою центральна влада забезпечує захист громадян і достатній контроль за органами місцевого самоврядування, а місцеве самоврядування забезпечує належні умови для життя своїх громад.
12. Впровадження персональної відповідальності представників влади за свої вчинки і прийняті рішення.
13. Реформування Збройних Сил України. Збереження та збільшення в майбутньому існуючого матеріально-фінансового, кадрового та інтелектуального потенціалу армії, перехід її на професійну основу.
14. Створення ефективних служб розвідки та контррозвідки (СБУ, СЗР, ГРУ ЗС України). Реформа системи МВС України.
15. Розширити коло осіб, які забов’язані розглядати звернення громадян (включити сюди керівників усіх підприємств, установ, організацій), а також встановити місячний строк для відповіді на звернення.
16. Скоротити термін утримання особи під вартою як тимчасовий допоміжний захід без вмотивованого рішення суду з 72 до 48 годин. Гарантувати право на телефонний дзвінок кожному заарештованому.
17. На законодавчому рівні закріпити такі положення щодо діяльності ЗМІ: по-перше, має бути оприлюднена інформація щодо власників усіх телеканалів та друкованих видань, які діють в Україні; по-друге, перед кожним випуском політичної телепрограми має бути оприлюднена інформація щодо власників телеканалу; по-третє, в політичних телепрограмах опозиція має право на 50% безоплатного ефірного часу.

Засади економічної політики:
Подолання економічної кризи.
Зміна підходів управління економікою.


1. Реформування системи управління Національним банком. Національний банк повинен дати реальні процентні ставки економіці і повернути гроші із спекуляцій у кредитування виробництва.
2. Стабілізація курсу національної валюти та забезпечення її вільної конвертованості.
3. Надання пільг малому і середньому підприємництву, зокрема при здійсненні державних закупівель. Насамперед ми маємо спрямувати капітали у малий та середній бізнес. Радикальне зменшення податків.
4. Заохочення надходжень інвестицій в Україну. Необхідно скасувати всі бар’єри для іноземних інвестицій і значно спростити процедуру оформлення таких інвестицій.
5. Збільшення видатків на перекваліфікацію безробітних.
6. Посилення прав та повноважень Антимонопольного комітету, зокрема у сфері контролю тарифів природних монополій.
7. Запровадження інвестиційної пільги з податку на прибуток підприємств, стимулювання енергозбереження і зниження енергомісткості виробництва і побутової сфери, зміна амортизаційної політики.
8. Запровадження ринку землі.
9. Оновлення аграрних технологій, інфраструктур та фінансових відносин.
10. Введення довгострокової програми іпотечного кредитування під 4–6% річних на 10–30 років.
11. Розробити та втілити у життя на місцевих рівнях п’ятирічну програму щодо застосування у сфері ЖКГ енергозберігаючих технологій. Програма дозволить знизити рівень енерговитрат на 70–80%, а українськім сім’ям заощадити не менше третини своїх коштів на оплату житлово-комунальних послуг.

Детальніше про програму:
• Заміна вікон на пластикові, а батареї – на сучасні регулюючі (з лічильником на тепло) дозволять зекономити 20–30% тепла, утеплення стін – 15–20, заміна лампочок на енергозберігаючі – 5–10%;
• Відбудеться перехід від центрального опалення до автономних багаторівневих котелень;
• Об’єднання мешканців багатоквартирних будинків у товариства власників житла (ТВЖ) із призначеними або обраними керівниками дозволять створити прозорий ринок комунальних послуг;
• ТВЖ, які виконуватимуть умови програми достроково, отримають зниження загальних щомісячних платежів на 5–10%;
• Фінансування програми відбуватиметься за рахунок громадян, а також – державних кредитних програм. Пенсіонерам і інвалідам надаватимуться пільги. Сім’ям, які не виконають умови програми у п’ятирічний термін, квартплата підвищуватиметься вдвічі;
• Заощаджені кошти від реалізації програми спрямовуватимуться на ремонт доріг, заміну труб та очисних установ, ремонт і будівництво шкіл, лікарень та дитячих садків;
• У ході реалізації програми з’являться нові робочі місця, зросте вітчизняне виробництво будівельного обладнання та матеріалів, розвиватимуться енергозберігаючі технології.

Засади соціальної політики:
Боротьба з безробіттям.
Захист нужденних верст населення.
Покращенні медицини та освіти.
Екологія.

1. Знизити рівень безробіття до 3% від загальної чисельності працюючих, шляхом розвитку вітчизняної промисловості, підтримки малого й середнього бізнесу та перекваліфікації без¬робітних. Запровадження політики захисту від безробіття.
2. Прив’язати мінімальний розмір заробітної плати до розміру прожиткового мінімуму, а також скасувати оподаткування місячного доходу особи у розмірі мінімальної заробітної плати.
3. Запровадити погодинну оплату праці.
4. Закріпити рівне право доступу до державної служби серед чоловіків та жінок.
5. Розмір пенсій та інших видів соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, підвищити на 20% від прожиткового мінімуму.
6. Встановлення системи, за якої пенсія буде відкладатися на особистий рахунок людини протягом усього життя, а невикористані пенсійні гроші – успадковуватимуться.
7. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускати звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а також обмеження пільг, гарантій та компенсацій, в тому числі – встановлених законом про державний бюджет України за минулий рік.
8. Узгодити зміст освіти з потребами української економіки. Запровадити з боку держави пільгове кредитування на здобуття вищої освіти на платній основі.
9. Розробити і реалізувати державну програму забезпечення випускників навчальних закладів усіх рівнів першим робочим місцем.
10. Встановити розмір стипендії на рівні не меншому від прожиткового мінімуму.
11. Забезпечити фінансування вітчизняної медицини на рівні 7% ВВП. Налагодити випуск вітчизняних вакцин та ліків.
12. Передбачити можливість надання медичних послуг державними та комунальними закладами охорони здоров’я на платній основі відповідно до закону. Державне сприяння розвитку страхової медицини.
13. З метою посилення гарантій прав дитини слід віднести до категорії злочинів будь-яке насильство над дитиною та її експлуатацію. Сприяння усиновленню дітей, позбавлених батьківського піклування, та розвиток дитячих будинків сімейного типу.
14. Створення законодавчих передумов для розв’язання болючих екологічних проблем та недопущення екологічних аварій і катастроф у майбутньому. Запровадити екологічні податки для тих підприємств, які забруднюють навколишнє середовище.
15. Запровадження європейських стандартів вирішення проблем безпритульних тварин, як одного із чинників формування громадянського суспільства

Засади гуманітарної політики:
Українське громадянство і ідентичність.
Позитивний імідж держави.


1. Впровадження нового закону про українське громадянство з посиленням захисту громадян України за кордоном.
2. Засудження будь-яких проявів поділу українців за мовою, релігією або ідеологічними переконаннями.
3. Захист національного інформаційного простору від впливу інших країн, що загрожує становленню вільного українського суспільства.
4. Впровадження у дію принципів Закону «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов і мов меншин». Зокрема, законом передбачено, що мови, які мають статус державної у будь-якій іншій країні, не вважати такими, що перебувають під загрозою знищення, а отже – підлягають захисту.
5. Формування позитивного іміджу держави у світі, інформування світової спільноти щодо культурних, економічних та інших досягнень України.
6. Впровадження системних державних заходів щодо культурного розвитку світового українства, збереження його ідентичності, і сприяння його соціальній, економічній, культурній, науковій інтеграції в сучасне українське суспільство.
7. Відкриття українських культурних центрів у всіх дипломатичних установах України за кордоном.

Засади зовнішньої політики:
Європейська Україна
Прагматизм у взаємовідносинах
з іншими країнами


1. Розвиток зовнішньої політики, спрямованої на збереження стратегічного курсу на вступ до ЄС.
2. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
3. Безвізовий в’їзд до ЄС громадян України.
4. Поступова інтеграція України до європейських структур колективної безпеки та зміцнення конкурентоспроможності держави на світовому рівні.
5. Позиціонування України на міжнародній арені як рівноправного партнера, котрий захищає свої національні інтереси, спирається на свої державні традиції та історичний досвід.
6. Забезпечення юридичного та соціального захисту українців, що працюють за кордоном.
7. Послідовна й ефективна політика економізації всієї зовнішньополітичної діяльності, використання в міжнародних стосунках фактору транзитних можливостей України з метою посилення її геополітичних позицій у світі.
 
Презентаційний відеоролик Європейської партії України
Зроби висновок сам
Європейська партія України
Україна - Європа! Українці - Європейці!
Європейська партія України
Вітальне слово
сера Грехема Уотсона
VI з’їзд Європейської партії України – 10 грудня 2011 року
Регіональні новини
2014.08.25 17:19
2014.08.19 17:14
2014.07.28 12:32
Повний перелік

Анонси подій
2013.11.25 14:48
2013.10.24 15:47
2013.09.30 18:35
Повний перелік

Рішення керівних органів
2014.01.03 17:31
2013.01.03 17:16
2011.12.11 15:39
Повний перелік


Європейська партія України
2014.09.08 15:25
2014.09.05 11:37
2014.09.04 16:19
Повний перелік


 
Всі права захищено ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ © 2014